اتاق بازرگانی تهران منتشر كرد:

جزئیات آمارهای صدور كارت بازرگانی و عضویت

جزئیات آمارهای صدور كارت بازرگانی و عضویت به گزارش شمال صنعت سهم كارت های بازرگانی حقوقی و حقیقی از كل كارت های عضویت و بازرگانی اتاق تهران هم اكنون بالغ بر ۸۱ درصد است.


به گزارش شمال صنعت به نقل از اتاق بازرگانی تهران، برابر گزارش آماری انتشار یافته از جانب واحد عضویت و گواهی مبداء اتاق بازرگانی تهران، سهم كارت های بازرگانی حقوقی و حقیقی از كل كارت های عضویت و بازرگانی اتاق تهران، هم اكنون بالغ بر ۸۱ درصد است. همینطور آهنگ رشد اعضای اتاق تهران، نشان از همبستگی مستقیم آهنگ رشد با توسعه خدمات اتاق به اعضاء دارد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران می خواهد به منظور عرضه عملكرد خود، با انتشار سلسله گزارش هایی مبتنی بر آمار و تحلیل مرتبط، نقاط قوت و ضعف خود و هم فراز و فرودهای اقدامات و فعالیت هایش در چهار سال قبل را به صورت شفاف ترسیم كند تا تصویر روشنی از مسیر طی شده در چهار سال قبل ترسیم كند و نقشه راه چهار ساله آینده و نقاط لازم العبور آنرا پیش بینی نماید.
بهمن عشقی، دبیركل اتاق بازرگانی تهران طی گزارشی از روند رشد كارت های بازرگانی و عضویت در چهار سال قبل اعلام نمود: برابر آخرین آمار موجود از آغاز فروردین ماه ۱۳۹۴ تا میانه بهمن ماه ۱۳۹۷ (۱۵/ ۱۱/ ۹۷) تعداد اعضای اتاق تهران، یعنی دارندگان كارت های بازرگانی و عضویت، شامل حقیقی و حقوقی، به ۱۸ هزار ۲۵۸ عضو بالغ شده كه در مقایسه با رقم ۱۴ هزار و ۶۴ عضو افزایشی معادل چهار هزار ۱۹۴ عضو داشته است.
وی اضافه كرد: این اعداد گویای رشد حدوداً ۳۰ درصدی در خلال دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران است كه گرچه هنوز با شمار اعضای پارلمان حقیقی بخش خصوصی فاصله دارد اما نمایانگر رشد قابل توجهی در شمارگان اعضای این اتاق است.
وی خاطرنشان كرد: این اتاق در چهار سال قبل كوشیده است با تسهیل فرآیند صدور و تمدید كارت بازرگانی با استفاده از ابزار و تكنولوژی های جدید مانند ثبت نام آنلاین و بارگذاری مدارك بدون نیاز به رجوع حضوری، برگزاری كلاس های آموزشی الزامی برای دریافت كارت بازرگانی به صورت آنلاین و برگزاری آزمون اینترنتی، دریافت گواهی مبحث ماده ۱۸۶ مالیاتی و تامین اجتماعی به صورت برخط، نظام پرداخت آنلاین، پاسخگویی اینترنتی و تلفنی با راه اندازی مركز تماس ۱۸۶۶ در جهت رشد و توسعه اتاق بعنوان نهاد و پایگاه فعالان بخش خصوصی بكوشد و تلاش در جذب حداكثری فعالان اقتصادی حرفه ای و شناسنامه دار، بخصوص جوانان مشتاق به راه اندازی كسب وكارهای نوین داشته باشد.
عشقی اضافه كرد: در آغاز به كار دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران (در ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۴) تعداد كل كارت های عضویت و بازرگانی صادر شده توسط اتاق تهران ۱۴ هزار و ۶۴ كارت با تركیب كارت های بازرگانی ۱۱ هزار و ۶۴۵، عضویت حقوقی یك هزار و ۲۳۸ و عضویت حقیقی یك هزار و ۱۸۱ بود.
دبیركل اتاق تهران افزود: با طراحی برنامه های متنوع با رویكرد معرفی اتاق و توسعه مبحث خدمت به اعضا طی سال ۱۳۹۴، چهره اتاق تهران نزد مخاطبان خارجی دگرگون و سال ۱۳۹۵ به سال موفقیت در جذب اعضای جدید تبدیل شد به نحوی كه عرضه خدمات مشاوره ای در حوزه های مختلف بخصوص در دو حوزه پركاربرد بیمه تامین اجتماعی و مالیات و حضور نمایندگان اتاق تهران در هیات های حل اختلاف برای كمك به حل مشكلات بوجود آمده برای بنگاه های بخش خصوصی، هم چنین خدماتی نظیر راه اندازی میز ثبت شركت ها و كمك به فعالان اقتصادی برای دریافت ویزای تجاری (در دوره ای كه به علت مذاكرات سازنده برجام رفت وآمد هیات های خارجی و اعزام هیات های تجاری فعالان اقتصادی ایرانی زیاد شده بود) انگیزه برای عضویت در پارلمان بخش خصوصی را با رشد قابل توجهی مواجه كرد.
وی تصریح كرد: بر این اساس تعداد كل كارت های بازرگانی و عضویت در فروردین ماه ۱۳۹۶ با ۱۳.۷ درصد رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل (فروردین ۹۵)، به ۱۶ هزار و ۲۱۰ كارت بالغ شد. در این تاریخ تعداد كارت های بازرگانی ۱۳ هزار و ۴۲۲، عضویت حقوقی یك هزار و ۴۲۶ و عضویت حقیقی هم به یك هزار و ۳۶۲ رسید.
عشقی توضیح داد: گسترش خدمات اتاق تهران به اعضا در سال ۱۳۹۶ هم ادامه یافته است كه می توان به توسعه مركز تماس ۱۸۶۶ و شكل گیری واحد CRM در اتاق تهران، عرضه خدمات منحصربفرد بیمه تكمیلی درمان برای پرسنل بنگاه های كوچك و متوسط طی توافقی با بیمه آسیا و توسعه خدمات میز ثبت شركت ها و... اشاره نمود.
وی خاطرنشان كرد: نتیجه این كه آهنگ رشد تعداد اعضای اتاق تهران شامل حقیقی و حقوقی در حوزه های كارت بازرگانی و عضویت ادامه یافت؛ به گونه ای كه در فروردین ماه ۱۳۹۷ تعداد اعضای اتاق تهران با رشد ۱۳.۸ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۱۸ هزار و ۴۵۹ عضو رسید. در این زمان تعداد كارت های بازرگانی به ۱۵ هزار و ۵۷، عضویت حقوقی به یك هزار و ۷۴۸ و عضویت حقیقی به یك هزار و ۶۵۴ افزایش پیدا كرد.
عشقی تصریح كرد: سال ۱۳۹۷ هم اقبال فعالان اقتصادی برای دریافت كارت بازرگانی و عضویت مناسب بوده است. دبیركل اتاق تهران اظهار داشت: برابر آخرین آمار موجود تا «۱۵ بهمن ماه ۹۷» و با اجرای طرح پایش و غربالگری، تعداد كل كارت های بازرگانی و عضویت در اتاق تهران به ۱۸هزار و ۲۵۸ كارت رسیده است. تعداد كارت های بازرگانی ۱۴ هزار و ۷۷۹، عضویت حقوقی یك هزار و ۶۰۶ و عضویت حقیقی یك هزار و ۸۷۳ كارت است كه تا آخر سال روند رشد منطقی خویش را ادامه خواهد داد.
وی توضیح داد: برابر آمار موجود در سامانه اتاق ایران، نسبت كارت های عضویت به كل كارت ها در اتاق تهران پایین تر از نرخ متوسط كشور است.
عشقی اظهار داشت: برابر آمار موجود در حدود بیشتر از ۲۵ درصد كل كارت های صادر شده در اتاق های بازرگانی سراسر كشور، كارت عضویت است در حالیكه این نرخ در اتاق تهران با فاصله نسبتاً قابل توجهی به ۱۹ درصد می رسد.
دبیركل اتاق تهران، با تاكید مجدد بر عملكرد عضومحور اتاق تهران در سال ۱۳۹۷، اقبال عمومی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به حضور در اتاق را ناشی از گسترش خدمات و تمركز عرضه خدمت به اعضا دانست و اعلام نمود افرادی كه در سال ۱۳۹۷ به دریافت كارت شامل بازرگانی یا عضویت مبادرت كرده اند با علم به عدم امكان شركت در انتخابات سال جاری اقدام نموده و مقصود نهایی شان بهره مندی از خدمات گسترده اتاق تهران بوده است.
وی تصریح كرد كه تعداد كارت های عضویت صادر شده از آغاز سال جاری تا نیمه بهمن ماه حدود ۱۲۰۷ كارت بوده است كه به علت ضوابط جاری اساساً امكان شركت در انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران در اسفند ماه جاری را ندارند.
عشقی تصریح كرد: صدور كارت عضویت و بازرگانی در تمامی سال های گذشته برابر ضوابط و مقررات اعلام شده از جانب اتاق بازرگانی ایران انجام گرفته است. از طرفی اتاق تهران جهت بررسی بهتر و كسب اطمینان از انجام دقیق فرآیند صدور، با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمن راه اندازی نظام پایش برخی از كارت های شائبه دار كه احتمالاً دارای مدارك غیرقابل قبول بودند را به حالت تعلیق درآورد تا بررسی مجددی روی آنها صورت گیرد. در نتیجه برخی كارت ها در بررسی دوباره باطل شد.
وی اضافه كرد: ضمن این كه سهم بالای كارت های بازرگانی حقیقی و حقوقی از كل كارت ها، نشان دهنده حضور و توجه فعالان عرصه تولید و تجارت خارجی در اتاق تهران است. دریافت كارت عضویت هم برای بهره مندی از خدمات اتاق تهران، و تجمیع فعالان اقتصادی بخش خصوصی ذیل یك نهاد مستقل و قدرتمند و در جهت دستیابی به اصول بنیادین اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی كماكان مورد توجه كارآفرینان خصوصاً جوانان فعال در حوزه كسب وكارهای نوین است.

1397/11/25
22:44:47
5.0 / 5
4395
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵
ShomalSanat شمال صنعت

shomalsanat.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شمال صنعت محفوظ است

شمال صنعت

صنعت شمال کشور