مهر گزارش می دهد؛

فراز و فرود تجارت ۳ ماهه با اروپا، تراز منفی ۱ و هفت دهم میلیارد دلاری

فراز و فرود تجارت ۳ ماهه با اروپا، تراز منفی ۱ و هفت دهم میلیارد دلاری شمال صنعت: نگاهی به آمار تجارت سه ماه ابتدای امسال میان ایران و اروپا از آن حكایت می كند كه تراز تجاری ایران در این مبادلات یك میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار به نفع اروپا بوده است.به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، بررسی تازه ترین آمار تجارت خارجی از صادرات و واردات غیرنفتی نشان می دهد، ایران در سه ماهه نخست سال جاری در مجموع ۳۱۵ میلیون و ۴۹۴ هزار دلار به كشورهای عضو اتحادیه اروپا كالا صادر كرده است كه كشورهای ایتالیا، آلمان و اسپانیا بیشترین حجم صادرات ایران را در این مدت پذیرا بوده اند.
همچنین میزان واردات ایران از كشورهای عضو اتحادیه اروپا یك میلیارد و ۹۲۶ میلیون و ۳۶ هزار دلار بوده است كه كشورهای آلمان، فرانسه و هلند بیشترین صادرات به ایران را و در مقابل كشورهای اسلواكی، بلغارستان و اسلوونی هم كمترین صادرات به ایران را داشته اند.
ایتالیا
بر این اساس؛ ایتالیا از میان ۱۰۰ كشور عمده مقصد صادرات ایران با دریافت ۲۹۴ هزار و ۴۲۰ تن كالا به ارزش ۱۴۴ میلیون و ۲۸۷ هزار دلار در رتبه ۱۳ قرار دارد.
این میزان صادرات نشان داده است صادرات به ایتالیا در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۶۵.۶۶ و از نظر ارزشی ۶۴.۳۱ درصد رشد داشته است.
همچنین واردات از ایتالیا در این مدت ۳۴ هزار و ۵۱۵ تن به ارزش ۲۵۶ میلیون و ۸۷۱ هزار دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۲۵.۲۱ و از نظر ارزشی ۱۳.۲۷ درصد كاهش داشته است.
آلمان
آلمان هم با دریافت ۱۴ هزار و ۲۰۶ تن به ارزش ۵۹ میلیون و ۱۸۱ هزار دلار در رتبه ۲۱ قرار گرفته است كه این ارقام نشان داده است صادرات به آلمان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۹.۷۴ درصد رشد و البته از نظر ارزشی ۱۵.۰۳ درصد كاهش داشته است.
واردات از این كشور به میزان ۲۱۳ هزار و ۹۷۱ تن به ارزش ۵۷۲ میلیون و ۵۳۵ هزار دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۳۵.۷۴ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۰.۶۰ درصد كاهش داشته است.
اسپانیا
اسپانیا با قرار گرفتن در رتبه ۳۰ میزبان ۱۲ هزار و ۹۳۱ تن كالا به ارزش ۳۲ میلیون و ۱۶۷ هزار دلار از ایران بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۵۲.۱۷ درصد كاهش و از نظر ارزشی ۱.۸۶ درصد افزایش داشته است.
ایران در این مدت میزبان ۱۲۸ هزار و ۴۱۰ تن كالا از اسپانیا به ارزش ۱۱۷ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار بوده كه در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۲۵.۸۶ و از نظر ارزشی ۲۸.۰۷ درصد رشد داشته است.
بلژیك
همچنین ۲۴ هزار و ۴۸۱ تن كالا به ارزش ۲۳ میلیون و ۶۷۹ هزار دلار از ایران به بلژیك صادر گردیده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱.۳۲ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۰.۲۳ درصد كاهش داشته است كه از این حیث بلژیك در رتبه ۳۳ كشورهای عمده مقصد صادرات ایران قرار می گیرد.
واردات از بلژیك در سه ماهه ابتدایی سال به میزان ۱۳ هزار و ۹۶۵ تن به ارزش ۱۴۸ میلیون و ۶۸۴ هزار دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۷۲.۲۵ درصد كاهش و از نظر ارزش ۲۵.۲۸ درصد رشد داشته است.
هلند
هلند هم با دریافت ۱۴ هزار و ۲۸۶ تن كالا به ارزش ۱۵ میلیون و ۵۳ هزار دلار در رتبه ۳۸ قرار گرفته است. این ارقام نشان داده است صادرات به هلند در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۴۰.۱۰ و از نظر ارزشی ۲.۱۲ درصد رشد داشته است.
همچنین واردات از این كشور در این مدت ۳۹۴ هزار و ۱۵۸ تن به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۴۲۵هزار دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۵۲.۷۸ و از نظر ارزشی ۳۷.۷۰ درصد كاهش داشته است.
بلغارستان
بلغارستان با قرار گرفتن در رتبه ۴۲ میزبان ۱۲ هزار و ۹۱۹ تن كالا به ارزش ۱۲ میلیون و ۴۰۶ دلار از ایران بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۷۷.۷۹ و از نظر ارزشی ۵۳.۴۲ درصد افزایش داشته است.
در این مدت از بلغارستان هزار و ۶۳۳ تن كالا به ارزش ۳ میلیون و ۹۱۸ هزار دلار وارد كشور شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۹۴.۹۳ و از نظر ارزشی ۶۴.۶۷ درصد كاهش داشته است.
رومانی
همچنین ۱۱ هزار و ۱۲۵ تن كالا به ارزش ۱۱ میلیون و ۴۲۱ هزار دلار از ایران به رومانی صادر گردیده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۴۰.۰۱ و از نظر ارزشی ۱۸.۰۵ درصد كاهش داشته است كه از این حیث رومانی در رتبه ۴۴ كشورهای عمده مقصد صادرات ایران قرار می گیرد.
واردات از رومانی در این مدت به میزان هزار و ۱۹۸ تن كالا به ارزش ۱۱ میلیون و ۷۶۰ هزار دلار بوده كه در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۳۰.۸۸ درصد كاهش و از نظر ارزشی ۲.۲۸ درصد افزایش داشته است.
یونان
یونان هم با دریافت ۷ هزار تن كالا به ارزش ۶ میلیون و ۴۲۱ هزار دلار دلار در رتبه ۵۵ قرار گرفته است. این ارقام نشان داده است صادرات به هلند در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۴۷.۷۷ و از نظر ارزشی ۱۱.۲۵ درصد رشد داشته است.
در این مدت ۵ هزار و ۴۹۳ تن كالا به ارزش ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار از یونان به كشور وارد شده كه نسبت به سه ماهه نخست سال پیش از نظر وزنی ۳۱.۲۱ و از نظر ارزش ۲۷.۸۴ درصد رشد داشته است.
لهستان
لهستان در این مدت ۷ هزار و ۸۹۴ تن كالا به ارزش ۵ میلیون و ۵۶۳ هزار دلار از ایران دریافت كرده است كه از این حیث در رتبه ۶۱ قرار دارد. صادرات ایران به لهستان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۷۲.۷۷ درصد رشد و از نظر ارزشی ۸.۲۵ درصد كاهش داشته است.
واردات از لهستان در این مدت به میزان هزار و ۷۷۱ تن كالا به ارزش ۱۱ میلیون و ۶۹۹ هزار دلار بوده كه در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۲۳.۴۰ درصد و از نظر ارزشی ۱۶.۰۹ درصد كاهش داشته است.
اتریش
اتریش با قرار گرفتن در رتبه ۶۲ میزبان هزار و ۲۶۴ تن كالا به ارزش ۵ میلیون و ۳۸۰ دلار از ایران بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۷۳.۳۲ و از نظر ارزشی ۱۶۵.۷۹ درصد افزایش داشته است.
میزان واردات از اتریش هم در این مدت ۱۲۴ هزار و ۴۵۲ تن كالا به ارزش ۹۳ میلیون و ۲۶ هزار دلار بوده كه در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۹۹.۱۶ و از نظر ارزش ۲۳.۲۲ درصد افزایش داشته است.
اسلوونی
اسلوونی هم با دریافت ۴ هزار و ۸۸۱ تن كالا به ارزش ۵ میلیون و ۲۵۲ هزار دلار دلار در رتبه ۶۳ قرار گرفته است. این ارقام نشان داده است صادرات به هلند در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۰۵.۵۰ و از نظر ارزشی ۸۷.۸۲ درصد رشد داشته است.
واردات از این كشور به میزان هزار و ۳۱۲ تن كالا به ارزش ۳ میلیون ۴۹۰ هزار دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۸۳.۴۳ و از نظر ارزشی ۶۴.۹۷ درصد كاهش داشته است.
فرانسه
همچنین هزار و ۸۵۸ تن كالا به ارزش ۴ میلیون و ۸۰۴ هزار دلار از ایران به فرانسه صادر گردیده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۹۶.۷۰ و از نظر ارزشی ۵۲.۸۴ درصد كاهش داشته است كه از این حیث فرانسه در رتبه ۶۴ كشورهای عمده مقصد صادرات ایران قرار می گیرد.
واردات از این كشور در این مدت ۲۴ هزار و ۹۰۶ تن به ارزش ۲۸۳ میلیون و ۲۸۸هزار دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۱۲.۱۳ و از نظر ارزشی ۱۱.۴۲ درصد كاهش داشته است.
سوئد
سوئد با قرار گرفتن در رتبه ۶۸ میزبان ۸۹۱ تن كالا به ارزش ۲ میلیون و ۸۷۶ دلار از ایران بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۲.۳۵ و از نظر ارزشی ۳۶.۸۵ درصد كاهش داشته است.
در این مدت ۱۳ هزار و ۶۷۹ تن كالا به ارزش ۹۴ میلیون و ۵۳۲ هزار دلار از سوئد به كشور وارد شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۵.۱۵ درصد رشد و از نظر ارزشی ۵۶.۳۳ درصد كاهش یافته است.
مجارستان
مجارستان هم با دریافت ۶ هزار و ۱۵۰ تن كالا به ارزش ۲ میلیون و ۶۹۸ هزار دلار دلار در رتبه ۷۱ قرار گرفته است. این ارقام نشان داده است صادرات به مجارستان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۸۷۳.۲۶ و از نظر ارزشی ۲۴۱.۴۳ درصد رشد داشته است.
در این مدت ۳ هزار و ۹۴۸ تن كالا به ارزش ۶ میلیون و ۳۶۲ هزار دلار از مجارستان به كشور وارد شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۵۱.۳۸ و از نظر ارزشی ۱۴.۷۶ درصد رشد داشته است.
دانمارك
دانمارك در این مدت ۳۹۶ تن كالا به ارزش یك میلیون و ۴۸۳ هزار دلار از ایران دریافت كرده است كه از این حیث در رتبه ۷۴ قرار دارد. صادرات ایران به دانمارك در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۰.۹۲ و از نظر ارزشی ۶۲.۲۲ درصد كاهش داشته است.
واردات از دانمارك هم در این مدت به میزان ۳ هزار و ۹۰۹ تن كالا به ارزش ۶۵ میلیون و ۷۲۵ هزار دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۲.۶۰ درصد كاهش و از نظر ارزشی ۲۱.۶۴ درصد رشد داشته است.
اسلواكی
اسلواكی با قرار گرفتن در رتبه ۷۷ میزبان ۱۸۴ تن كالا به ارزش یك میلیون و ۳۴۲ هزار دلار از ایران بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۸۹.۵۰ و از نظر ارزشی ۶۴.۱۳ درصد كاهش داشته است.
در این مدت هزار و ۷۶۴ تن كالا به ارزش ۳ میلیون و ۵۵ هزار دلار از این كشور وارد كشور شده كه نسبت بع مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۱۱۱.۸۱ و از نظر ارزش ۳۱.۰۴ درصد رشد داشته است.
پرتغال
پرتغال هم با دریافت هزار و ۵۲۸ تن كالا به ارزش یك میلیون و ۲۷۹ هزار دلار دلار در رتبه ۷۸ قرار گرفته است. این ارقام نشان داده است صادرات به پرتغال در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۶۵.۴۶ و از نظر ارزشی ۶۴.۳۹ درصد رشد داشته است.
واردات از پرتغال در این مدت به میزان ۲ هزار و ۶۱۴ تن كالا به ارزش ۴ میلیون و ۵۰۴ هزار دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۱۶.۶۶ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۹.۵۱ درصد كاهش داشته است.
جمهوری چك
جمهوری چك در این مدت ۵۲۹ تن كالا به ارزش ۹۰۶ هزار دلار از ایران دریافت كرده است كه از این حیث در رتبه ۸۳ قرار دارد. صادرات ایران به جمهوری چك در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۶۷.۱۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۱۳.۳۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین ۵ هزار و ۱۶۰ تن كالا به ارزش ۸ میلیون و ۳۴۸ هزار دلار از این كشور به ایران وارد شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از نظر وزنی ۵.۶۷ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۷.۳۵ درصد كاهش داشته است.
قبرس
همچنین ۲ هزار و ۱۲۷ تن كالا به ارزش ۵۹۷ هزار دلار از ایران به قبرس صادر گردیده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۹۶.۶۶ و از نظر ارزشی ۷۱.۵۵ درصد رشد داشته است كه از این حیث قبرس در رتبه ۹۰ كشورهای عمده مقصد صادرات ایران قرار می گیرد.
در این مدت ۱۹ هزار تن كالا به ارزش ۱۱ میلیون و ۲۱ هزار دلار از قبرس به ایران وارد شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۹.۹۹ و از نظر ارزشی ۷۲.۹۴ درصد رشد داشته است.
تراز تجاری منفی یك میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلاری
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، تراز تجاری ایران با كشورهای اتحادیه اروپا رقمی در حدود یك میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار است كه نشان داده است در این دوره عملكرد قابل دفاعی در حوزه صادرات به كشورهای اتحادیه اروپا نداشته ایم.
به گفته مسئولان یكی از دلایل این میزان شكاف تجاری به بحث نیازهای تكنولوژیك ما باز می گردد، چونكه هم اكنون حداقل در تجارت رسمی ۸۰ درصد صادرات كشورهای اروپایی به ایران را كالاهای تكنولوژیك تشكیل می دهند.
گفتنی است؛ به صورت كلی صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهه اول سال جاری ۱۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار بود كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۵.۵۸درصد افزایش داشت.

1397/05/05
14:04:28
5.0 / 5
4409
تگهای خبر: ارز , تجارت , صادرات , كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۱
ShomalSanat شمال صنعت

shomalsanat.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شمال صنعت محفوظ است

شمال صنعت

صنعت شمال کشور